Vår unike produksjon er basert på svensk avl, norsk rent fjellvann og dansk miljøvennlig teknologi.

Blåfjella-Skjækerfjella Nasjonalpark i Lierne

Vår produksjon er anlagt ved Blåfjella-Skjækerfjella Nasjonalpark i Lierne kommune, Trøndelag, 15 km fra svenskegrensen og 300 km fra Trondheim.

På grunn av østvendt vannretning har Blåfjell konsesjon til å bruke svensk stamfisk og yngel.

Blåfjell Drift AS har konsesjon på 975 tonn MTB. Produksjons-kapasitet i første byggetrinn er på 400 tonn røye pr år, og gjennom en trinnvis utbygging er planen å øke kapasiteten innenfor konsesjonen opp til 3800 tonn pr år.

Lakavasshatten
Bilde fra slakteriet

Produksjon foregår i et landbasert anlegg med RAS-teknologi

Dette gir mange fordeler:

 • 99,9% resirkulering av vann
 • Optimal vannkvalitet
 • Mindre sykdom og infeksjoner
 • Økt veksthastighet
 • Mulig å tilpasse påvekst til etterspørsel, som sikrer stabile leveranser.

Tillatelser og konsesjoner er på plass

Vi har fått en historisk konsesjon:

 • 975 tonn MTB
 • Med vår RAS-4 teknologi kan vi produsere inntil 3800 tonn røye pr år
 • Vi har tilgang på rogn fra flere avlsstasjoner, både i Norge og Sverige
Bilde av Matfiskavd
fiskekasse

Landbasert produksjon med nyeste teknologi

 • 99,9 % gjenbruk av RAS-vann
 • Produksjon fra egg til slakt
 • Sterilisert inntaksvann
 • Fullrensing av utslipp
 • Lysstyring og temperaturkontroll hindrer kjønnsmodning
 • Bærekraftig produksjon