Som de første i Norge har vi i Blåfjell etablert et fullskala oppdrettsanlegg for fjellrøye på land. 

Blåfjell Drift AS eies av 65 små og store aksjonærer, og gjennom flere års innsats har man lyktes med å bygge et RAS-anlegg i det gamle lefsebakeriet i Lierne. RAS står for Recirculation Aquaculture Systems, og anlegget er designet for å kunne produsere store mengder fisk med et relativt lavt vannforbruk.

Her svømmer 1,2 millioner røye rundt i enorme vanntanker hvor over 99 prosent av vannmassene brukes om igjen. Det tar ca ett år fra fiskene er rogn til de er slakteklare. Vi leverer røya som rund fersk fisk på 1 - 1,5 kg, filetert fersk fisk og ulike varianter av røkt fisk.

Les mer om vår bærekraftige produksjon