Investor

Vellykket emisjon gjennomført

Som medeier og investor i Blåfjell Drift kan du kombinere ønsket om god avkastning på investert kapital med den gode følelsen av å ha vært med å bygge opp en bærekraftig matindustri i Norge.

Bærekraftig landbasert oppdrett

Blåfjell baserer sin produksjon på nyeste RAS-teknologi som gjør at 99,9% av vannet i anlegget resirkuleres. Vi har et sterkt fokus på fiskevelferd og bærekraft i alle ledd. Blåfjell jobber med internasjonal sertifisering i samarbeid med DNV.

Fjellrøye – et ferskvannsprodukt av høy kvalitet

Den gode fisken fra Blåfjell serveres i dag på flere anerkjente restauranter og finner stadig veien til flere ferskvaredisker i dagligvaren. Mye av salget er til eksportmarkeder som Sverige, Finland, Tyskland, Nederland, UK og Sveits. Gjennom eget nettsalg har vi også fått mange gode tilbakemeldinger fra kunder i forbrukermarkedet i Norge. Mesterkokken Lars Erik Vesterdal er stor fan av fjellrøye fra Blåfjell. Se hva han mener om Blåfjell-røye i videoen:

Kompetanse gjennom flere års driftserfaring

Blåfjell er en pionér innen landbasert oppdrett og satte fisk i anlegget allerede i 2018. Blåfjell er blant de aller første til å lykkes med landbasert oppdrett gjennom alle fasene – fra klekking til slakting. Selv om det er mange aktører som har store planer på dette området,  så er det svært få med den kompetansen som Blåfjell har opparbeidet gjennom egen driftserfaring og tett samarbeid med ledende fagmiljø i inn- og utland.

optimized_Blåfjell_Investorpresentasjon_Skalering

Skalerbar produksjon – unik mulighet for nye investorer

Blåfjell har konsesjon på 975 tonn MTB, som gir mulighet for å 10-doble dagens produksjon til 3800 tonn per år. Illustrasjonen viser planlagte utbyggingstrinn.

Salget av fjellrøye fra Blåfjell øker kraftig

Hovedmarkedet for Blåfjell er restauranter (HoReCa) i Europa. Under pandemien var dette et vanskelig marked, men nå de siste månedene har salget tatt seg opp. Fram til og med januar har salget ligget på 10-15 tonn pr måned, men i februar ble det satt ny rekord med 18,5 tonn fisk levert. I mars ble volumet enda høyere, med et salg på 26,5 tonn. Vi har tre store aktører som distribuerer fjellrøye fra Blåfjell til inn- og utland, og i tillegg selges noe direkte fra anlegget til forbrukere lokalt. Signalene fra markedet tyder på at vi raskt vil komme opp i en etterspørsel som er større enn kapasiteten i dagens anlegg.

Blåfjell Drift - historien

Ideen om å etablere landbasert oppdrett av fjellrøye ble konkretisert gjennom et forprosjekt i årene 2014 til 2016, der gründeren John Helge Inderdal utarbeidet et kunnskapsgrunnlag sammen med ekspertise fra SINTEF og erfarne folk fra bransjen.

Blåfjell AS ble etablert i 2016 og første byggetrinn ble påstartet vinteren 2017. Våren 2018 ble anlegget satt i drift. I starten var det mange tekniske og biologiske utfordringer ettersom både leverandørindustri og produksjonsmiljø manglet erfaring med oppdrett helt fram til god matfisk. Da man etter hvert fikk kontroll på det produksjonsmessige, kom pandemien og det ble stopp i bestillingene da restaurantene over hele Europa måtte stenge. Man snudde seg raskt rundt og lanserte en nettbutikk for salg direkte til forbrukere, men volumet ble ikke stort nok til å erstatte et internasjonalt marked som ikke lenger var der. Selskapet måtte derfor melde oppbud høsten 2020, men en ny eiergruppering gikk raskt sammen for å restarte virksomheten.

Hele ledelsen og mange av de gamle eierne ble med på restarten, og man kom raskt i gang slik at biomassen berget og man fikk tilgang på hele anlegget til en betydelig lavere kostnad enn det som historisk var investert. Blåfjell Drift AS har også hatt utfordringer med pandemi og stengte restauranter i 2021, men i 2022 er markedene åpnet og salget øker.

20220331-Ansatte under bygging av RAS-anlegget

Dagens eiere

Blåfjell eies i dag av både gründere, ansatte, lokale og regionale investorer, samt aktører fra bransjen. Hovedgründer John Helge Inderdal, og de lokale aksjonærene som har vært med fra starten, utgjør tilsammen den nest største aksjonæren: Blåfjell Lierne AS. Investeringsselskapet TD Veen er største aksjonær. Under ser du lista over de ti største aksjonærene:

Person/OrganisasjonAndel
TD Veen AS23,45%
Blåfjell Lierne AS23,00%
Aarmo’s Pre Bygg AS3,83%
T. Kolstad Eiendom AS3,78%
Nima Invest AS3,30%
Lisbeth Halvorsen2,92%
Jant Invest AS2,51%
Teleconsult Holding AS2,42%
Geir Kongsmo2,02%
Nord AS1,99%
Andre (474 mindre aksjonærer)30,79%