Hjalp Blåfjell gjennom krisa

Salg av røye til privatkunder hjalp Blåfjell AS i Lierne over kneika da koronakrisa satte inn. Siden alle restauranter stengte ned var de avhengige av å selge fisken sin andre steder. Løsningen ble å opprette en nettbutikk.

Miljøvennlig produksjon

Blåfjell i Lierne produserer røye fra sitt lukkede landbaserte anlegg.  Fisken produseres i et anlegg der 99 prosent av vannet gjenbrukes . Her brukes det ingen kjemikalier eller antibiotika i produksjonen.

Da koronatiltakene ble satt i verk 12. mars forsvant et helt marked over natta. Løsningen ble å selge til privatmarkedet. Smart Media satte raskt opp en nettløsning som sørget for at folk kunne bestille på nett og hente fisken direkte på ulike steder i Trøndelag.

Var ikke klar over mulighetene

Daglig leder John Helge Inderdal i Blåfjell AS var i utgangspunktet skeptisk til at dette nettsalget skulle gi volum.

- For det første hadde vi ingen erfaring med denne type salg. Vi hadde ikke tidligere hørt om oppdrettsfirmaer som selger produkter over nett. Jeg trodde ikke det var noen sjanse for å nå et slikt marked. Jeg var ikke klar over mulighetene til å nå forbrukerne direkte slik som dette og ble overrasket over det, sier han.

Hadde ikke noe valg

Han er imidlertid klar på at en er avhengig av å levere et visst volum for levering kombinert med et med et godt utbygd salgsapparat.

-Men vi hadde ikke noe annet valg enn å prøve ut dette, sier han.

Da de begynte å lete etter nye salgskanaler så Inderdal først mot dagligvaremarkedet.

- Jeg kjenner jo dagligvaremarkedet godt etter 25 år med lefser. Det er et tungt apparat å sette i gang, sier han.

Nye produkter på vei

Et produkt som røye som er eksklusivt faller derfor noe gjennom. Inderdal legger imidlertid ikke skjul på at de fortsatt jobber med å finne løsninger også her.

-I framtida ønsker vi å nå bredest mulig ut. Vi jobber også med å utvide sortimentet vårt både på røkte produkter og fileter som vi vil tilby utpå sommeren. Vi setter inn en filetmaskin nå, og jeg tipper vi klarer å tilby fileter i juli. De regner jeg med at vi når et enda større kundesegment.

Nettsalget av røye til private forbrukere bidro til redde Blåfjell fra store tap. Samtidig fikk de kjøpt seg litt tid. Det hadde nemlig ikke vært mulig å lete etter nye salgsmuligheter og vente på at det gamle markedet skulle åpne igjen uten noen form for inntekt. Framover vil da også nettsalget bestå.

-Hva har dere lært av denne krisen?

-Det er synd at slike kriser skal dukke opp og at en skal bli mest kreativ når det brenner som mest. Dette kunne vi dratt i gang mye tidligere. Det viktigste vi har lært er at vi må ha et mye større og bredere nedslagsfelt både i inn- og utland, sier han.

Skal bite seg fast

Inderdal er klar på at røye fortsatt utgjør et lite marked og at en av de største truslene er at at en ikke har opparbeidet seg et stort marked. Det er fortsatt mange som ikke har smakt røye.

-Det må jobbes med dette fordi markedet er så lite. Vi er fortsatt små, også på eksport. Både her og på hjemmemarkedet skal vi bite oss mer fast, sier Inderdal.

Ny type kunde

Det er et team fra Smart Media som har jobbet tett med kundene og hjulpet Blåfjell med å nå helt nye kunder.

Digital markedsfører i Smart Media, Therese D. Laugen, sier at det å skulle selge tonnevis av fisk via internett var en ny opplevelse.  

-Dette var en hastesak. Vi satte i gang veldig kjapt, hvor vi samlet et team å gjennomførte en intern workshop.  Der kartla vi målgrupper, område og alder på de vi skulle nå ut til med vår markedsføring, sier hun.

Helomvending

Laugen sier at det er avgjørende å ha slike kartlegginger før man gjennomfører en kampanje for å kunne lykkes i sitt arbeid. 

  • Tilbakemeldingene vi har fått har vært ekstremt gode, og det er utrolig gøy å se at en av våre kunder lykkes, sier hun.

Det er første gang Smart Media har vært med på helomvending fra salg mot restaurantbransjen til salg mot privatpersoner.

  • De fleste kundene ønsker nettside og markedsføring, hvor vi jobber mot et annet marked enn hva vi har gjort i denne casen. Dette har vært en spennende og gøy prosess å få være med på, sier hun.

Kontaktperson ved spørsmål:

John Helge Inderdahl
Telefon: 91376624
e-post: [email protected]

Bilder som kan brukes ved behov:

Arve Lægran leverer ut kasser med fersk fjellrøye til kunder. Fisken leveres som rund fisk i kasser på 7 og 11 kg. Det selges også esker på 2 kg med kald- og varmrøkte fileter.

Wilhelm Belbo har ansvaret for logistikk og utkjøring av fisk til kundene. Han sjekker om bestillingen er mottatt og sørger for at alle får varene sine.

Utlevering av fisk går raskt og effektivt på parkeringsplasser i Trøndelag. Etter Wilhelm Belbo har sjekket at man står på lista går man videre og henter seg en kasse med fersk fjellrøye. Eventuelt får den lagt rett i bagasjerommet.